آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 458
موضوع‌ها: 107
اعضا: 80
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.14
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت‌نام کاربر در هر روز: 0.02
تعداد ارسال‌های هر عضو: 5.73
تعداد موضوعات هر عضو: 1.34
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 3.28
عمومی
جدید‌‌ترین عضو: snapplole
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 37.5%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: کنکور (با 458 ارسال , 107 موضوع)
برترین معرف‌ها: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
کنکور 94 (27,007 بازدید)
انجمن بحث و تبادل نظر (24,397 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (20,765 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (17,931 بازدید)
تتراد (14,871 بازدید)
سیناپس نورون حرکتی (13,638 بازدید)
استوکیومتری (13,422 بازدید)
ساختارپرمانند (13,140 بازدید)