آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 458
موضوع‌ها: 107
اعضا: 83
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.12
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.03
تعداد ثبت‌نام کاربر در هر روز: 0.02
تعداد ارسال‌های هر عضو: 5.52
تعداد موضوعات هر عضو: 1.29
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 3.28
عمومی
جدید‌‌ترین عضو: بلیط هواپیما چارتر ۴۲۴
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 36.14%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: کنکور (با 458 ارسال , 107 موضوع)
برترین معرف‌ها: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
کنکور 94 (30,722 بازدید)
انجمن بحث و تبادل نظر (27,462 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (23,763 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (20,532 بازدید)
تتراد (16,178 بازدید)
سیناپس نورون حرکتی (15,717 بازدید)
استوکیومتری (15,567 بازدید)
ساختارپرمانند (15,461 بازدید)