گزارش اعتبار‌های admin
خلاصه
admin
(Administrator)

کل اعتبار‌ها: 9

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 9
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
بهنازدوستی ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۵ پ
اعتبار برای ارسال admin در موضوع گوش وساختار ان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
فاطمه امیری زاده ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۵ چ
اعتبار برای ارسال admin در موضوع گوش وساختار ان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
رهام دوستی ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۲۱:۴۵ ج
اعتبار برای ارسال admin در موضوع استوکیومتری داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲ ي
اعتبار برای ارسال admin در موضوع تبریک<روزدانشجو> داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۰۰:۳۸ د
اعتبار برای ارسال admin در موضوع بیماری نزدیک بینی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
عاطفه حمیدی نسب ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۷ ج
اعتبار برای ارسال admin در موضوع آموزش از طریق هم تایان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱ ش
اعتبار برای ارسال admin در موضوع آموزش از طریق هم تایان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaser fatahi ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۲۳:۲۱ پ
اعتبار برای ارسال admin در موضوع انجمن بحث و تبادل نظر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ریحانه یزدان پرست ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵ ش
اعتبار برای ارسال admin در موضوع انجمن بحث و تبادل نظر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]