انجمن یزدان پرست
چند نوع گامت؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن یزدان پرست (https://forum.yazdanparast.com)
+-- انجمن: مشاوره علمی (https://forum.yazdanparast.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- انجمن: کنکور (https://forum.yazdanparast.com/forumdisplay.php?fid=11)
+--- موضوع: چند نوع گامت؟ (/showthread.php?tid=49)چند نوع گامت؟ - عاطفه حمیدی نسب - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

سوال)به طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است وگروه خونیAمثبت دارد درهربارمیوز..........میسازد. 1)یک نوع گامت 2)حداکثرچهارگامت 3)هشت نوع گامت 4)حداقل دونوع گامت . من باتوجه به نوع ژنوتیپ گزینه3رو زدم درحالی که اشتباه بود.چرا تو این سوال نمیشه از 2به توان nاستفاده کرد؟


RE: چند نوع گامت؟ - Masood - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

سلام.
هر سلولی که قراره گامت تولید کنه، بدون توجه به عدد کروموزومی و یا فرمول ژنتیکی با تقسیم میوز حداکثر می تونه 2 نوع گامت تولید کنه.( چرا حداکثر ؟ چون اگه مرد باشه 4 تا گامت از 2 نوع و اگه زن باشه یا سلولی که فرمول ژنتیکی اون مثل این حالت باشه aaBBCCddEE ، خودش رو هم بکشه فقط یک نوع گامت می تونه تولید کنه).
ولی این سوال، صورت سوال قید کرده فرد ناقل هموفیل هست، یعنی این فرد بدون شک زن هست. چون هموفیل بیماری وابسته به x هست و مرد‌‌ها فقط یک کروموزوم x دارند؛ پس مرد یا آلل بیماری را روی کروموزوم x خود ندارد یعنی سالم هست یا آلل بیماری را دارد، پس بیمار است. خب، پس مرد ها نمی توانند برای بیماری وابسته به x حالت ناقل داشته باشند در نتیجه فرد مورد نظر زن هست و هر زن با میوز یک گامت ( و حداکثر 3 گویجه‌ی قطبی ) تولید می کند.

* پس وقتی تو صورت سوال میگه سلول میوز می‌کنه دیگه نمیشه از روش‌های رایج برای محاسبه‌ی گامت‌ها استفاده کرد. در ضمن 2 به توان n ، برای ما مشخص می کنه سلول با شرایط مشخص حداکثر می تونه چند نوع گامت تولید کنه.