انجمن یزدان پرست

نسخه‌ی کامل: برای مدرسه بخونیم یا کانون ؟؟؟؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
یکی از مواردی که کرارا شنیده میشه این هست 
برای مدرسه درس می خونم اصلا کاری به کانون ندارم .....
برعکسش هم هست من به مدرسه کاری ندارم برای کانون می خونم ...

وقتی خودم میشنوم برام خیلی جالب بود که برنامه چی هست ؟؟؟؟ بعضی از خانواده ها براین باوربودند که کانون و مدرسه اصلا دوتا هستند . 
البته باید این نکته را اعتراف کنیم که ممکن هست برنامه کانون با برنامه مدرسه یکی نباشه به این صورت که یا مدرسه جلوتر باشه یا کانون ....این جای تامل دارد که بازم کانون پیش بینی های لازم را کرده .. عادی یا موازی ....
ولی بیایید واقع بین باشیم 
تا وقتی سالم هستیم خداراشکر شاد و خرم و سرحال هستیم . اگه خدای ناکرده به پزشک مراجعه کنیم و پزشک یه گزارش به مابده که مثلا در معرض حمله قلبی هستیم اون وقت هست که .....................................

کانون چه کاری برای ما انجام می دهد یه برنامه میده و براساس آن برنامه مدون آزمون برگزار می کند و مهم تر از هرچیزی به سرعت گزارش و نتایج آزمون را در اختیارمون قرار می دهد این گزارش و نتایج هست که به کمک ما می آید و ما می توانیم براساس این گزارش خودمون را ویرایش کنیم و نقص هایمان را بشناسیم و آنها را برطرف کنیم .