آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 463
موضوعات: 105
کاربران: 85
ارسال‌ها در هر روز: 0.26
موضوع‌ها در هر روز: 0.06
کاربران در هر روز: 0.05
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.45
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.24
پاسخ‌های هر موضوع: 3.41
عمومی
جدیدترین اعضا: yassnikb
اعضایی که ارسال داشته اند: 40%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنکور (463 ارسال, 105 موضوع)
برترین معرف: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
انجمن بحث و تبادل نظر (11,854 بازدید)
کنکور 94 (9,617 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (9,428 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (7,906 بازدید)
تتراد (7,258 بازدید)
سیناپس نورون حرکتی (5,984 بازدید)
جاذبه الکترواستاتیک (5,897 بازدید)
وسایل روز کنکور (5,634 بازدید)