آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 464
موضوعات: 109
کاربران: 83
ارسال‌ها در هر روز: 0.31
موضوع‌ها در هر روز: 0.07
کاربران در هر روز: 0.06
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.59
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.31
پاسخ‌های هر موضوع: 3.26
عمومی
جدیدترین اعضا: kishh
اعضایی که ارسال داشته اند: 37.35%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنکور (464 ارسال, 109 موضوع)
برترین معرف: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
انجمن بحث و تبادل نظر (9,350 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (6,886 بازدید)
تتراد (6,032 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (5,800 بازدید)
جاذبه الکترواستاتیک (4,568 بازدید)
پتانسیل آرامش- متن یا نمودار مسئله این است! (4,455 بازدید)
استوکیومتری (3,979 بازدید)
ساختارپرمانند (3,831 بازدید)