آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 464
موضوعات: 109
کاربران: 98
ارسال‌ها در هر روز: 0.3
موضوع‌ها در هر روز: 0.07
کاربران در هر روز: 0.06
میانگین ارسال‌های هر کاربر 4.73
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.11
پاسخ‌های هر موضوع: 3.26
عمومی
جدیدترین اعضا: Fawti.sh
اعضایی که ارسال داشته اند: 31.63%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنکور (464 ارسال, 109 موضوع)
برترین معرف: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
انجمن بحث و تبادل نظر (9,803 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (7,406 بازدید)
کنکور 94 (6,908 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (6,298 بازدید)
تتراد (6,297 بازدید)
جاذبه الکترواستاتیک (4,834 بازدید)
پتانسیل آرامش- متن یا نمودار مسئله این است! (4,551 بازدید)
استوکیومتری (4,364 بازدید)