آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 471
موضوعات: 116
کاربران: 143
ارسال‌ها در هر روز: 0.33
موضوع‌ها در هر روز: 0.08
کاربران در هر روز: 0.1
میانگین ارسال‌های هر کاربر 3.29
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 0.81
پاسخ‌های هر موضوع: 3.06
عمومی
جدیدترین اعضا: atlasweb
اعضایی که ارسال داشته اند: 25.17%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنکور (471 ارسال, 116 موضوع)
برترین معرف: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
انجمن بحث و تبادل نظر (9,167 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (6,702 بازدید)
تتراد (5,956 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (5,663 بازدید)
جاذبه الکترواستاتیک (4,478 بازدید)
پتانسیل آرامش- متن یا نمودار مسئله این است! (4,417 بازدید)
استوکیومتری (3,850 بازدید)
ساختارپرمانند (3,779 بازدید)