آمــار انجمن
مجمــوع میانگین
ارسال‌ها: 459
موضوعات: 107
کاربران: 80
ارسال‌ها در هر روز: 0.2
موضوع‌ها در هر روز: 0.05
کاربران در هر روز: 0.03
میانگین ارسال‌های هر کاربر 5.74
میانگین موضوع‌های هرکاربر: 1.34
پاسخ‌های هر موضوع: 3.29
عمومی
جدیدترین اعضا: snapplole
اعضایی که ارسال داشته اند: 37.5%
برترین ارسال کننده امروز: هیچ‌کس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: کنکور (459 ارسال, 107 موضوع)
برترین معرف: Atefe.Mousavinasab (1 معرفی)

محبوب ترین‌ها ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
انجمن بحث و تبادل نظر (17 پاسخ)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (17 پاسخ)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (13 پاسخ)
سیناپس نورون حرکتی (10 پاسخ)
استوکیومتری (9 پاسخ)
+ || عربی || + (9 پاسخ)
يه سئوال.... (8 پاسخ)
ساختارپرمانند (8 پاسخ)
کنکور 94 (17,937 بازدید)
انجمن بحث و تبادل نظر (15,921 بازدید)
اصلا" روحـــــــــــــیــــــــــــه دارین عایا؟! (13,895 بازدید)
شما با چه روشی درس میخونید؟ (11,859 بازدید)
تتراد (9,383 بازدید)
سیناپس نورون حرکتی (8,782 بازدید)
استوکیومتری (8,273 بازدید)
پتانسیل آرامش- متن یا نمودار مسئله این است! (8,074 بازدید)