اعتبار‌های متعلق به پیمان دانایی
خلاصه
پیمان دانایی
(unique)

اعتبار کل: 17

اعتبار از اعضا: 3
اعتبار از ارسال‌ها: 10
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 13 0 0
توضیحات
raena tahmasbi ( 0 ) - آخرین بروزرسانی ۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۰۰:۱۸ ج

مثبت (+1): oky
admin ( 9 ) - آخرین بروزرسانی ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۳۱ چ

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 9 ) - آخرین بروزرسانی ۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۰۰:۴۸ ج
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در جهش وجود دارد؟؟

مثبت (+2): [بدون نظر]
admin ( 9 ) - آخرین بروزرسانی ۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۰۰:۴۰ ج
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در بهترین برنامه برای سال سوم چیه؟

مثبت (+2): [بدون نظر]
aref pirzad ( 0 ) - آخرین بروزرسانی ۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۲۳:۲۵ چ

مثبت (+1): آفررررررررررررین
poorya ( 0 ) - آخرین بروزرسانی ۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۴۶ چ

مثبت (+1): کاربر دانشمند!
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین بروزرسانی ۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۰۰:۵۰ چ
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در زبان انگلیسی

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۹ چ
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در کدون

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۸ چ
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در کدون

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۸ چ
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در کدون

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین بروزرسانی ۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۳ چ
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در لقاح

مثبت (+1): [بدون نظر]
عاطفه حمیدی نسب ( 4 ) - آخرین بروزرسانی ۰۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۲۴ پ

مثبت (+1): درانجمن حضور فعال دارن
admin ( 9 ) - آخرین بروزرسانی ۰۲ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۳۲ ش
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ پیمان دانایی در کدون

مثبت (+2): [بدون نظر]