اعتبار‌های متعلق به عاطفه حمیدی نسب
خلاصه
عاطفه حمیدی نسب
(perceptive)

اعتبار کل: 4

اعتبار از اعضا: 1
اعتبار از ارسال‌ها: 2
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 3 0 0
توضیحات
Arash hemmati ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 07 December 2014، 14:33 Sun
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ عاطفه حمیدی نسب در Hopital

مثبت (+1): [بدون نظر]
admin ( 9 ) - آخرین بروزرسانی 17 November 2014، 22:01 Mon
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ عاطفه حمیدی نسب در سنجش برای یادگیری

مثبت (+2): بسیار عالی
پیمان دانایی ( 17 ) - آخرین بروزرسانی 06 October 2014، 10:41 Mon

مثبت (+1): پیوسته همراه انجمن