گزارش اعتبار‌های admin
خلاصه
admin
(Administrator)

کل اعتبار‌ها: 9

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 9
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 9 0 0
نظرات
بهنازدوستی ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 6 آذر 1393، 13:35 پنج شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: گوش وساختار ان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
فاطمه امیری زاده ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 5 آذر 1393، 21:35 چهار شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: گوش وساختار ان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
رهام دوستی ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 16 آبان 1393، 21:45 جمعه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: استوکیومتری داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 17 آذر 1392، 14:12 يك شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: تبریک<روزدانشجو> داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11 آذر 1392، 00:38 دو شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: بیماری نزدیک بینی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
عاطفه حمیدی نسب ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 8 آذر 1392، 19:47 جمعه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: آموزش از طریق هم تایان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
مریم بهروز ( 3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2 آذر 1392، 18:41 شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: آموزش از طریق هم تایان داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
yaser fatahi ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 30 آبان 1392، 23:21 پنج شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: انجمن بحث و تبادل نظر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ریحانه یزدان پرست ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 25 آبان 1392، 12:45 شنبه
اعتبار برای ارسال admin تاریخ اهدا: انجمن بحث و تبادل نظر داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]